Ondernemen met oog voor mens en omgeving
Home > Drijfveren > Code of conduct

Ondernemen met oog voor mens en omgeving

De decentrale organisatie van VCK Group is gericht op het stimuleren van ondernemerschap en de persoonlijke benadering van klanten. Hierbij staat onderling vertrouwen centraal. De organisatie hecht grote waarde aan de continuïteit van haar bedrijven, zelfs als dat ten koste gaat van de winstgevendheid op de korte termijn.

VCK streeft ernaar een gewilde werkgever te zijn met een goede reputatie op het gebied van veiligheid, onderling vertrouwen, zorg en aandacht voor medewerkers, hun persoonlijke belangen en interesses. De groep is zich ook bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en wil – naast de naleving van geldende wetten en regels – zoveel mogelijk rekening houden met maatschappelijk gangbare normen en waarden. Het verwerven van vertrouwen kan alleen door professioneel en integer handelen.

De normen en waarden van VCK Group zijn terug te vinden in een gedragscode. Deze is van toepassing op VCK Group, haar ondernemingen en op iedere afzonderlijke medewerker. Van het management van VCK Group en haar ondernemingen wordt verwacht erop toe te zien, dat deze gedragscode bij haar medewerkers bekend is en vertaald wordt naar specifieke omstandigheden. De code of conduct is opvraagbaar via info@vck.nl